O bohabojnosti

198 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Deň zmŕtvychvstania je dňom šťastia pre bohabojných.“

199 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Nenechajte sa oklamať ich nariekaním, keďže bohabojnosť je zakorenená v duši človeka.“

200 – Imám Sádiq (pmsn) vysvetlil Boží výrok: {Jemu náleží, aby sa Ho báli a Jemu patrí odpustenie dať!} {Súra Al-Muddathir (Rúchom prikrytý) 74:56} nasledovne: „Všemohúci Boh povedal, že si zaslúži, aby boli Jeho služobníci bohabojní, ak by aj taký neboli, má právo im odpustiť.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 38

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s