O ukrývaní viery

175 – Ohľadom Božieho výroku: {Týto dostanú odmenu dvojnásobnú za to, že trpezliví boli a zlo dobrým oplácali a rozdávali z toho, čo sme im uštedrili.} {Súra Al-Kasas (Príbeh) 28:54}, Imám Sádiq (pmsn) komentoval: „To znamená za ich vytrvalosť v ukrývaní viery dostanú dvojnásobnú odmenu. Dobro znamená ukrývanie viery a zlo znamená rozhlasovanie našich tajomstiev.“

176 – Abi Basír povedal, že sa raz opýtal Imáma Sádiqa (pmsn): „Prečo nám nehovoríš o tajomstvách tak, ako o nich hovoril Imám Ali (pmsn) svojim spoločníkom?“ Imám Sádiq (pmsn) odpovedal: „Pri Bohu, máš pravdu. No vieš mi povedať aspoň jeden príklad, kedy som ti vyrozprával tradíciu a ty si ju uchoval v tajnosti?“ Potom Abi Basír povedal: „Pri Bohu, nedokážem si spomenúť ani na jednu tradíciu, ktorú by som bol uchoval v tajnosti.“

177 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ukrývanie viery je určené na chvíle, keď je to nevyhnutné, a osoba, ktorá vieru ukrýva, vie najlepšie, kedy tak urobiť.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 35

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s