O viere a isláme

165 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Jedného dňa, keď Allahov Prorok (pmsnajr) uvidel Harisa ibn Malik ibn al-Naemane al-Ansárie, opýtal sa ho: ‚Ó, Haris! Ako si strávil noc až do rána?‘ Haris odpovedal: ‚Ó, Boží Prorok! Noc až do rána som strávil ako skutočný veriaci.‘ Prorok (pmsnajr) povedal: ‚Existuje istá pravdivosť každej viery. Aká je pravdivosť tvojej viery?‘ Odpovedal: ‚Zdržal som sa svetských záležitostí, ostal som hore celú noc a pôstil som sa celý deň. Potom, keď som sa pozrel na Nebesá môjho Pána, bolo to, akoby nastal Súdny deň, a pripojil som sa k obyvateľom Neba, zatiaľ čo sa navzájom navštevovali, a obyvatelia Pekla boli mučení.‘ Boží Prorok (pmsnajr) povedal: ‚Si veriaci. Boh osvietil tvoje srdce vierou. Ostaň pevný/vytrvalý.‘ Potom Haris povedal: „Ó, Boží Prorok!‘ Nebojím sa žiadnych častí svojho tela iba očí, že zhrešia.‘ A tak sa zaň Boží Prorok (pmsnajr) modlil, a tak stratil zrak.“

166 – Imám Sádiq (pmsn) povedal nasledujúce ohľadom Božích výrokov: {Mnohí z nich v Boha neveria bez toho, aby k Nemu zároveň iných nepridružovali.} {Súra Júsuf (Jozef) 12:106}. Nasledujú Satana rovnako tak, ako pripisujú partnerov Bohu.“

167 – Abdul-Munín al-Ansári vyrozprával, že Imám Báqir (pmsn) povedal: „Boh udelil veriacemu tri veci: Vznešenosť na svete a v jeho náboženstve, prosperitu na Onom svete a dôstojnosť v srdciach ľudí tohto sveta.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 33

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s