O vďakyvzdaní

94 – Imám Sádiq (pmsn) citoval Božieho Proroka (pmsnajr) na základe autority jeho praotcov (pmsn), na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Boh neotvorí dvere vďakyvzdania bez toho, aby otvoril dvere väčšieho požehnania.“

95 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vzdajte vďaku Bohu vždy, keď vykonáte dobrý skutok, a čiňte u Boha pokánie vždy, keď vykonáte niečo zlé.“

96 – Sanan ibn Zarif povedal: „Povedal som Imámovi Sádiqovi (pmsn), že sa bojím toho, že budem pokáraný. Opýtal sa ma prečo. Povedal som, že som Boha požiadal o 1000 Dirhamov a On mi ich dal. Požiadal som ho o sluhu a On mi ho dal. Potom sa Imám Sádiq (pmsn) opýtal, čo mám teraz povedať. Povedal som, že chvála patrí Bohu. On povedal: ‚To, čo si povedal je lepšie než to, čo ti bolo dané.‘“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 25

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s