O Jedinosti Boha

4 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával na základe autority jeho otca (pmsn), na základe autority ich otcov (pmsn), na základe autority Imáma Alího (pmsn), na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Každý, kto opustí tento svet s tým, že k Bohu nepripisoval žiadnych partnerov, vstúpi do Neba, či už konal nejaké dobré skutky, alebo nejaké zlé.“

5 – Ray’yan ibn al-Solt vyrozprával, že Imám Reza (pmsn) citoval na základe autority jeho otca (pmsn), na základe autority ich otcov, na základe autority Imáma Alího (pmsn), že Boží Prorok (pmsnajr) uviedol, že Všemohúci Boh povedal: „Každý, kto vykladá Moje slová podľa vlastného názoru, nemá vieru vo Mňa. Každý, kto Ma považuje za podobného Mojim stvoreniam, Ma neuznal. Každý, kto prirovnáva k Môjmu náboženstvu, neverí v Moje náboženstvo.“

6 – Davúd ibn al-Qaim vyrozprával, že počul, ako Imám Reza (pmsn) povedal: „Každý, kto prirovnáva Boha k Jeho stvoreniam, je polyteista. A každý, kto predpokladá, že Boh je na určitom mieste, je neveriaci. Každý, kto pripisuje k Bohu to, na čo On upozornil, je klamár.“ Potom Imám Reza (pmsn) citoval tento verš: {Lži vymýšľajú práve tí, ktorí v znamenia Božie neveria, a to sú veru klamári} {Súra An-Nahl (Včely) 16:105}

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s