O ponaučeniach

1913 – 94 ročný muž pod menom Unwan Basari povedal, že poznal Malíka ibn Anísa už dva roky, keď Imám Sádiq (pmsn) prišiel do Medíny. Povedal, že sa vybral na návštevu k Imámovi Sádiqovi (pmsn), aby to, čo sa naučil od Malika, počul priamo od Imáma (pmsn). Jedného dňa mu Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Sleduje ma vláda a počas dňa a noci mám na programe rôzne modlitby. Nevyrušuj ma, keď vyriekam svoje modlitby, pokračuj v stretávaní sa s Malíkom a polož mu svoje otázky, ako si to robil doteraz.“ Keď to počul, zosmutnel a povedal si, že ak by bol dobrý, Imám (pmsn) by ho nebol odmietol a nebol by mu povedal, aby svoje otázky položil Malíkovi. Raz znova vstúpil do Prorokovej mešity, Imáma Sádiqa (pmsn) pozdravil a vstúpil do svätyne kráčajú popri hrobke Proroka (pmsnajr). Vyriekol dve jednotky modlitby a povedal: „Ó, Bože! Daj, aby sa mi srdce (Imáma) Džá’fara naklonilo a pomôž mi mať prospech z jeho poznania, aby som bol vedený na Správnu cestu.“ Potom mešitu opustil a vybral sa domov. Keďže bol smutný a jeho srdce bolo plné lásky k Imámovi (pmsn), viac už za Malíkom nešiel. Zostal doma a dom neopúšťal, iba ak to bolo absolútne nevyhnutné. Napokon sa doma začal nudiť, obul si topánky a kabát a po poobedňajších modlitbách sa vybral do domu Imáma Sádiqa (pmsn). Keď prišiel na miesto, požiadal o povolenie vstúpiť. Ku dverám prišiel sluha Imáma Sádiqa (pmsn) a opýtal sa ho, čo chce. Povedal, že chce vidieť Imáma (pmsn). Sluha mu povedal, aby počkal, kým Imám (pmsn) ukončí svoje modlitby. Po chvíli mu bolo umožnené, aby vstúpil do domu. Vstúpil a pozdravil sa. Imám (pmsn) odzdravil a povedal: „Posaď sa. Nech ti Boh požehná. Aké je tvoje priezvisko?“ Odpovedal: „Abu Abdulláh.“ Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Nech Boh rozšíri tvoju rodinu a umožní ti konať to, čo Ho teší.“ Abu Abdulláh si pomyslel, že už iba táto Imámova (pmsn) modlitba preň predstavuje veľké požehnanie. Imám Sádiq (pmsn) chvíľu vyčkal, zdvihol hlavu a povedal: „Ó, Abu Abdulláh! Čo to vlastne chceš?“ Povedal: „Poprosil som Boha, aby dal, aby sa mi tvoje srdce naklonilo, aby som tak mohol mať prospech z tvojho poznania. Očakávam, že mi Boh udelí čokoľvek, o čo Ho požiadam.“

Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ó, Abu Abdulláh! Poznanie nezávisí od učenia. Je to svetlo, ktorým Boh presvieti srdce toho, koho chce viesť. Ak chceš poznanie, vytvor v sebe skutočného služobníka. Potom získaj poznanie na účel praktizovania a požiadaj Boha o porozumenie, aby ti dal chápanie poznania.“ Nato sa Imáma Sádiqa (pmsn) opýtal: „Čo znamená vytvoriť v sebe skutočného služobníka?“ Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Skutočné služobníctvo pozostáva z troch vecí. Po prvé, nemal by si považovať to, čo ti Boh udelil, za tvoje vlastníctvo, keďže služobníci nie sú vlastníci a považujú všetok majetok za Boží a míňajú ho tak, ako prikáže Boh. Po druhé, služobník by mal všetok svoj čas tráviť konaním toho, čo Boh prikázal a zakazovaním toho, čo Boh zakázal. Preto akonáhle služobník nepovažuje to, čo mu Boh udelil, za vlastný majetok, dokáže ľahko darovať; a ak prenechá manažovanie svojich záležitostí skutočnému Manažérovi, bude preň jednoduchšie čeliť ťažkostiam tohoto sveta. Taktiež keď služobník príjme konanie toho, čo Boh predurčil a zakáže to, čo Boh zakázal, nikdy sa nebude s ľuďmi hašteriť a nikdy nebude povýšenecký. Vždy, keď Boh udelí tieto tri vlastnosti služobníkovi, ten sa bude pozerať z výšky na tento svet, Satana a ľudí a nebude sa snažiť nahromadiť majetok, aby držal krok so silnými túžbami. Nebude ľudí žiadať o úctu a status. Nebude márniť svoj čas. Toto je prvý stupeň bohabojných, ako povedal Všemohúci: {A toto je príbytok. My pripravíme ho tým, ktorí vzpurní nechceli byť na zemi a pohoršenie nešírili – a veru dobrý bude koniec bohabojných} {Súra Al-Kasas (Príbeh) 28:83}. Ďalej sa Imáma (pmsn) opýtal: „Prosím, poraď mi.“ Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Poradím ti ohľadom deviatich záležitostí. Sú určené pre tých, ktorí kráčajú po ceste Božej. Prosím Boha, aby ti pomohol sa podľa toho riadiť. Tri z nich sú o abstinencii/zdržanlivosti, ďaľšie tri sú o trpezlivosti a posledné tri sú o poznaní. Pamätaj si ich a neber ich na ľahkú váhu.“ Pripravil sa, aby si ich vypočul. Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Čo sa týka vlastného ja, po prvé, nejedz to, čo nemáš rád, keďže to spôsobí tvoju hlúposť. Po druhé, nejedz, iba ak si hladný a jedz iba to, čo je legitímne. Jesť začni slovami v Mene Boha a pamätaj, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: ‚Človek si nikdy nenaplní tanier horšie než si naplní vlastný žalúdok.‘ A tak ak už máš jesť, 1/3 svojho žalúdka vyhraď pre jedlo, 1/3 pre vodu a poslednú 1/3 pre vzduch. Tri záležitosti ohľadom trpezlivosti sú: Ak ti niekto povie, že ak niečo povieš, odpovie ti nato desakrát toľko, povedz mu, že neodpovieš nič, aj keď ti povie desať vecí. Po druhé, ak ti niekto nadáva, odpovedz, že požiadaš Boha, aby ti odpustil, ak hovorí pravdu, a že požiadaš Boha, aby mu odpustil, ak klame. Po tretie, ak ťa niekto ohrozuje, poraď mu a modli sa zaň. A teraz si vypočuj posledné tri záležitosti ohľadom poznania. Po prvé, na to, o čom nevieš, sa opýtaj tých, ktorí majú poznanie. Nikdy sa ich nepýtaj, aby si ich vyskúšal alebo obviňoval. Vyhni sa konaniu podľa vlastných názorov. Buď opatrný, ak konáš veci, ktoré si podľa teba vyžadujú opatrnosť. Nevydávaj náboženské dekréty rýchlosťou, ako keď utekáš pred levom. Nedovoľ ostatným použiť tvoj krk ako most, ktorým je možné ťa prejsť.“ Potom ho Imám Sádiq (pmsn) požiadal, aby odišiel a nevyrušoval ho, keďže bol zamestnaný svojimi modlitbami a nechcel strácať čas.

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 276

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s