O udržiavaní tajomstva

1900 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že muž povedal Imámovi Sadžádovi (pmsn): „Ten a ten ťa obviňuje z inovácie a deviácie ( v náboženstve).“ Imám Sadžád (pmsn) povedal: „Tým, že si mi vyzradil to, čo ti povedal on, si nerešpektoval práva stýkania sa s ním. Taktiež si nerešpektoval moje práva, keďže si mi povedal o mojom veriacom bratovi niečo, o čom som nevedel. Všetci pominieme a budeme vzkriesení v Deň vzkriesenia a Boh bude medzi nami súdiť. Vyhýbaj sa klebetám, keďže to je mäso do kotla pre pekelné psy. Vedz, že mnohí budú klebetiť o každom, kto rozširuje klebety o chybách druhých, a tiež bude vypočúvaný ohľadom vlastných chýb.“

1901 – Al-Sukúni vyrozprával, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Vždy, keď máš rád jedného zo svojich muslimských bratov, opýtaj sa ho na meno, meno jeho otca, meno jeho kmeňa a jeho národnosť. Je to nevyhnutné a skutočné bratstvo si vyžaduje, aby boli tieto otázky položené. V opačnom prípade obyčajné poznanie sa je nerozumné.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 275

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s