O vzťahoch s vládcami a o počúvaní stvorení Božích

1840 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Nežiadajte vládcov, aby naplnili vaše potreby, keďže potom na Onom svete budú žiadať oni Nás, aby sme naplnili ich potreby.“

1841 – Imám Reza (pmsn) povedal: „Boh má priateľov na kráľovských dvoroch, aby pomohli obrániť priateľov Boha.“ V inej tradícii sa uvádza: „a sú Bohom zachránení pred ohňom.“

1842 – Imám Sádiq (pmsn) citoval Božieho Proroka (pmsnajr): „Boh udelil niektorým ľuďom výnimočné privilégia ohľadom Jeho požehnaní a uložil im podporovať iných ľudí charitatívnou činnosťou. Ak tak nebudú konať, Boh im požehnania vezme a udelí ich iným.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 268

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s