O hneve

1787 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Každý, kto sa nahnevá, príde o svoj komfort.“

1788 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boh zakáže Ohňu pekla, aby sa dotkol tvojho tela, ak sa ovládaš, keď si vyburcovaný, keď sa bojíš, keď si hladný, keď sa hneváš, keď si spokojný alebo keď si šťastný.“

1789 – Nejakí ľudia rozprávali o hneve v prítomnosti Imáma Báqira (pmsn). On (pmsn) povedal: „Keď sa človek nahnevá tak, že nemôže byť uzmiernený (a spácha hriech), vstúpi do Peklného ohňa. Ak sa človek nahnevá, keď stojí, mal by si sadnúť, aby sa tak vyhol Satanovmu zlu. Ak sedí, mal by sa postaviť. Každý, kto sa nahnevá na príbuzného, by sa mal postaviť, ísť k nemu a dotknúť sa ho, keďže dotykom s príbuzným sa upokojí.“

1790 – Imám Reza (pmsn) povedal: „V Deň zmŕtvychvstania sú do konca zúčtovania k Bohu najbližšie tri skupiny ľudí: tí, ktorí uhasia svoj hnev a neutláčajú iných, aj keď majú moc; tí, ktorí sa rozjímajú medzi dvomi ľuďmi, avšak nakoniec ani trochu nepreferujú jednu zo strán; a tí, ktorí vravia pravdu, či už je to v ich prospech, alebo nie.“

1791 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Mužnosť nezávisí na fyzickej sile. Závisí na schopnosti ovládať hnev.“

1792 – Muž povedal Abuzarovi – Nech má s ním Boh zľutovanie: „To ty si ten vyhnanec. Ak by si bol dobrý človek, neboli by ťa vyhnali.“ Abuzar povedal: „Na mojej ceste sú veľmi ťažké prekážky. Ak cez ne dokážem prejsť v bezpečí, to, čo si povedal, mi vôbec neublíži. Ale ak cez ne neprejdem, som horší, než vravíš.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 260

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s