O kalamitách a ťažkostiach

1735 – Imám Báqir (pmsn) citoval na základe autority Imáma Sadžáda (pmsn), že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Veriaci bude nasledovať biznis a obchod. Keď nájde to, čo hľadá, Boh zošle anjela, ktorému dá inštrukcie, aby mu v danej práci zabránil, pretože ak v nej bude pokračovať, skončí v Pekle. A anjel sa znesie a zabráni mu v konaní toho, čo robiť chcel, na základe Božej priazne. Nasledujúce ráno vraví: „Niečo mi bránilo urobiť to.“ Samozrejme, že to bol Boh, ktorý mu v tom zabránil. Nevie, že Boh, Oslavovaný, Vysokopostavený, bol svedkom jeho skutkov a vedel, že ak by bol úspešný vo vykonaní daného skutku, poslal by ho do Pekla.“

1736 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Za veľkú pohromu je veľká odmena. Boh zošle pohromy na každý národ, ktorý miluje.“

1737 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Pri Bohu prisahám, že niet nikoho, kto by mohol dosiahnúť vznešené miesto pri Bohu bez toho, aby jeho utrpenie narástlo.“

1738 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Ľudia, ktorí utrpeli najviac ťažkostí, boli Proroci. Potom nasledovali ich stúpenci, a potom ľudia, ktorí sú Prorokom najpodobnejší. Tí tiež trpia najhoršími ťažkosťami.“

1739 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ľudia, ktorí utrpeli najväčšie ťažkosti, boli Proroci. Potom nasledujú tí, ktorí sú Prorokom najpodobnejší. Tí trpia najväčšie ťažkosti.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 252

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s