O smútku

1646 – V Al-Seyed Nasih al-Din je vyrozprávané, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Všemohúci Boh miluje každé zarmútené srdce.“

1647 – V Elal al-Šarayeh je vyrozprávané, že Abdul Rahman povedal Imámovi Kázimovi (pmsn): „Niekedy som taký smutný, že nedokážem rozpoznať svoju rodinu, môj majetok alebo deti.“ Imám Kázim (pmsn) povedal: „Každý človek má zvláštneho anjela, a tiež jedného zlého. Keď si šťastný, pristúpi k tebe anjel, a keď si smutný, pristúpi k tebe ten zlý. Toto je výklad výroku Všemohúceho Boha: {Zlý sa vám vyhráža chudobou a prikazuje vám hanebnosti, avšak Boh vám sľubuje odpustenie Svoje a láskavosť – a Boh veru je Veľkorysý, Vševediaci} {Súra Al-Baqara (Krava) 2:268}

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 240

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s