Zvesť radostná

Al Nu’mani vyrozprával v Ghayba: (od muhammada ibn Muslima, od Abi Abdilláha Dža’far ibn Muhammada (pmsn), že povedal:

“Vskutku, pred Qa’imovým povstaním Allah, Oslavovaný, Vysokopostavený zošle znamenia nešťastí/skúšok svojim veriacim služobníkom.”

Potom som povedal: “A čo sú to zač tie (nešťastia/skúšky)?”

On nato: “Ide o výrok Allaha, Povzneseného {Budeme vás skúšať trochou strachu a hladu a stratou majetku a ľudí a plodov – avšak oznám zvesť radostnú trpezlivým} {Súra Al-Baqara (Krava) 2:155}.

A pokračoval ďalej: “‘Budeme vás skúšať trochou’ znamená postihnúť veriacich trochou strachu, to znamená autoritou synov toho a toho počas ich posledných chvíľ pri moci.  A ‘hlad’ znamená zvyšovanie cien.  ‘Strata majetku’ znamená korupcia obchodu a nedostatok predností/výhod v ňom.  A ‘strata ľudí’ znamená náhla/neočakávaná smrť. A ‘strata plodov’ znamená menší výnos a príjmov z toho, čo bolo zasiate, a menšie požehnanie plodov.  ‘Oznám zvesť radostnú trpezlivým’ znamená odovzdaj im dobré správy o povstaní Qa’ima.”

Ghaybat Al-Nu’mani, str. 258

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s