O škodlivosti zhromažďovania majetku pre veriaceho

1595 – Imám Báqir (pmsn) vyrozprával, že „Sa’d, jeden z ľudí Suffah, bol chudobný, nábožný a abstinujúci veriaci. Bol veľmi chudobný. Počas modlitieb vždy sprevádzal Božieho Proroka (pmsnajr) a neodišiel od neho. Božiemu Prorokovi (pmsnajr), ktorý si všimol jeho núdzu a sebaúctu, mu ho prišlo ľúto a raz mu povedal, že mu pomôže, ak bude môcť. Potom sa na Zem zniesol Gabriel, dal Prorokovi (pmsnajr) dva Dirhamy a požiadal Božieho Proroka (pmsnajr), aby dal chudobnému mužovi peniaze, a nariadil mu, aby s nimi začal obchodovať, a žiť z denného chleba, ktorý mu udelil Boh. Sa’d peniaze prijal. Po tom, čo Prorok (pmsnajr) ukončil poobedňajšie modlitby, mu povedal, aby šiel po svojich obchodoch, pretože mu ho bolo ľúto. Sa’d sa postavil a odišiel. Z obchodovania mal veľa zisku a čoskoro veľmi zbohatol. Pri Prorokovej (psmnajr) mešite kúpil obchod, kde začal obchodovať a mať zisk.

Vždy, keď Bilal oznámil začiatok modlitby, Boží Prorok (pmsnajr) sa vybral do mešity, ale Sa’d sa nezačal rituálne umývať a na modlitbu sa nechystal. Bol zaneprázdnený svojím svetom. Prorok (pmsnajr) mu povedal: „Ó, Sa’d! Tento svet ti prekáža v modlitbe.“ Sa’d povedal: „Čo mám robiť? Stratím svoj majetok. Musím tu ostať a dávať pozor na obchod, keď zákazníci prichádzajú a odchádzajú.“ Potom sa zniesol Gabriel a povedal: „Ó, Muhammad! Bohatstvo tohoto sveta spôsobuje, že sa jeden vzdiaľuje Onomu svetu. Požiadaj ho, aby vrátil dva Dirhamy, ktoré som ti dal.“ Prorok (pmsnajr) povedal: „Ó, Sa’d! A či nám nevrátiš dva Dirhamy?“ Sa’d povedal: „Áno. Dám ti hoc aj dvesto Dirhamov!“ Prorok (psmnajr) povedal: „Nie. Chcem iba tie dva Dirhamy, ktoré som ti dal.“ Sa’d mu dva Dirhamy vrátil. Zrazu sa veci zmenili a Sa’d stratil všetok majetok, ktorý nahromadil a vrátil sa do svojho predošlého stavu.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 232

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s