O úteche

1544 – Abdul Rahman ibn Abi Layla vyrozprával, že bol uväznený spolu s Imámom Kázimom (pmsn) a jeho vlasy boli dlhé. Imám Kázim (pmsn) povedal: „Ostrihaj si vlasy na krátko. Existujú tri veci, ktoré keď raz človek začne robiť, nikdy s nimi neprestane. Prvou je strihanie vlasov. Keď si ostrihá vlasy na krátko a pocíti, aké je to pohodlné, nikdy viac si ich nenechá narásť. Druhou vecou je skrátenie rúcha. Každý, kto nosí dlhé rúcho, a potom ho skráti, sa bude cítiť tak pohodlne, že si už nikdy viac neoblečie dlhé rúcho. Tretia vec sa vzťahuje na svadbu a rozvod. Každý, kto sa rozvedie so svojou slobodnou manželkou, a potom sa ožení so slúžkou, si už nikdy viac za ženu nevezme slobodnú ženu, keďže slúžka očakáva veľmi málo a vždy uposlúchne jeho príkazy. Všemohúci Boh povedal Prorokovi (pmsnajr): {svoj oddev očisťuj} {Súra Al-Muddathir (Rúchom prikrytý) 74:4}, bolo to zjavené, aj keď Prorokovo (pmsnajr) rúcho bolo čisté. Boh mu iba prikázal, aby ho trochu skrátil.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 223

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s