O ľudských chybách a ako s nimi bojovať

1443 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Objavenie vlastných chýb pred tým, než hľadáme chyby na iných ľuďoch, je najprospešnejšie.“

1444 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Nie je správne, aby sa veriaci ponižoval.“ Niekto sa opýtal: „Ako veriaci ponižuje samého seba?“ Imám (pmsn) povedal: „Nemal by robiť niečo, za čo sa bude musieť neskôr ospravedlňovať.“

1445 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Všemohúci Boh dal veriacemu autoritu nad všetkými jeho záležitosťami okrem ponižovania samého seba.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 202

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s