O hanbe

1413 – Išaq ibn Am’mar sa opýtal Imáma Kázima (pmsn): „Čo má urobiť človek, ktorý má manželky, slúžku alebo slúžky, keď odíde z domu?“ Imám (pmsn) odpovedal: „Mal by byť zanietený, zamknúť dvere a byť na nich prísny. Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Abrahám (pmsn) bol horlivý a ja som ešte zanietenejší než on. Nech Boh odsekne nos každému veriacemu, ktorý nie je zanietený.“

1414 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Krvné peniaze sa neplatia za toho, ktorý bol oslepený alebo zranený kvôli tomu, že tajne pozrel na ženy vo vnútri cudzieho domu.“

1415 – Abi Maryam al-Ansari citovala na základe autority Imáma Báqira (pmsn), na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Krvné peniaze sa neplatia za poranenie alebo zranenie toho, kto sa pozrie kradmo.“

1416 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Boží Prorok (pmsnajr) sedel v dome so svojou trstinou a opieral sa o stenu. Všimol si, že sa naň niekto pozerá. Povedal: „Ó, ty, ktorý sa na mňa pozeráš! Ak zostaneš tam, kde si, prídem ku tebe a vylúpnem ti oči touto trstinou!“ Imáma Báqira (pmsn) sa opýtali: „Ako Prorok (pmsnajr) zistil, že sa naň niekto pozerá, zatiaľ čo sedel?“ Imám Báqir (pmsn) povedal: „Kvôli dieram v stene utkanej z palmiviny.“

1417 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority jeho ctihodného starého otca (pmsn), že Imám Ali (pmsn) povedal: „Ó, ľudia Iraku! Počul som, že vaše ženy na ulici stretávajú mužov. Nehanbíte sa?“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 202

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s