O štedrosti a lakomstve

1364 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Abrahám (pmsn) bol otcom všetkých hostiteľov. Keď nemal hostí, odišiel z domu, zavrel dvere, vzal svoje kľúče a vybral sa hostí hľadať. Jednej noci, keď sa vrátil domov, vo svojom dome našiel muža alebo niekoho, kto bol podobný človeku. Opýtal sa: „Ó, služobník Boží! S koho dovolením si vstúpil do tohto domu?“ On odpovedal: „S dovolením majiteľa domu.“ A zopakoval to trikrát. Abrahám (pmsn) si uvedomil, čo sa stalo a velebil Pána. Hosť povedal: „Tvoj Pán ma poslal k jednému z Jeho služobníkov, ktorého si vybral za Svojho priateľa.“ Abrahám povedal: „Prosím, predstav ma tomu priateľovi (Boha), aby som ho mohol spoznať pred tým, než zomriem.“ Muž povedal: „Ty si ten priateľ.“ Abrahám sa opýtal, „Prečo?“ On povedal: „Pretože si nikdy nikoho o nič nepožiadal a nikdy si neodmietol toho, kto ťa o niečo poprosil.“

1365 – Imám Kázim (pmsn) povedal: „Aké zlé je pre niekoho, ak ho niekto o niečo požiada a on povie nie.“

1366 – Počas jeho obiehania okolo Kaaby sa Imáma Músu ibn Džáfara (pmsn) niekto opýtal: „Povedz mi, kto je štedrý?“ Imám (pmsn) povedal: „Existujú dve implikácie toho, čo sa pýtaš. Ak máš na mysli stvorenia, štedrí sú tí, ktorí platia to, čo Boh predpísal. Ale ak máš na mysli Stvoriteľa, On je štedrý vždy, či už dáva alebo nie. Pretože ak ti niečo dal, dal ti to, čo ti nepatrí, a ak ti nič nedal, nedal ti to, čo ti nepatrí.“

1367 – Imám Reza (pmsn) povedal: „Štedrí ľudia jedia jedlo iných ľudí, aby iní jedli ich jedlo, ale chamtiví ľudia nejedia jedlo iných, aby iní nejedli z ich jedla.“

1368 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Chamtivý je ten, kto je lakomý sa ešte aj pozdraviť.“

1369 – Imám Ali (pmsn) sa opýtal jeho syna, Imáma Hassána (pmsn): „Ó, syn môj! Čo je to štedrosť?“ On povedal: „Je to voľné dávanie počas hojnosti a nedostatku.“

1370 – V Rauzat al-Vaezín je vyrozprávané, že Prorok (pmsnajr) povedal: „Muslim by nemal mať dve vlastnosti: Nemal by byť chamtivý a nemal by mať zlú povahu.“

1371 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Chamtivosť a viera nemôžu byť zároveň prítomné v srdci (skutočného) služobníka.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 197

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s