O trpezlivosti a ovládaní hnevu

1261 – Imám Báqir (pmsn) citoval na základe autority Imáma Sadžáda (pmsn): „Mám rád mužov, ktorí sú trpezliví, keď sa nahnevajú.“

1262 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Nič nie je Bohu drahšie než uhasenie hnevu trpezlivosťou.“

1263 – Brat Himáda ibn Bašíra vyrozprával, že bol na stretnutí s Abdulláhom ibn al-Hassánom a jeho bratom al-Hassánom ibn al-Hassánom. Začali rozprávať o Imámovi Sádiqovi (pmsn) a Hassán vyriekol na adresu Imáma Sádiqa (pmsn) lživé tvrdenia. Brat Himáda ibn Bašíra stretnutie opustil. Večer išiel za Imámom Sádiqom (pmsn) a opísal, čo sa stalo. Imám (pmsn) požiadal svoju slúžku, aby priniesla vodu. Rituálne sa umyl, ponúkol dva rakáty z modlitby v mešite v jeho dome, a potom povedal: „Ó, Bože! Hovorí mi o Hassánovi, ktorý ma utláča. Ale ja mu odpúšťam. Aj Ty mu odpusť.“ Ďalej sa modlil, až kým si nevšimol svojho spoločníka. Povedal: „Aj teba nech Boh požehná. Prosím, choď.“ Muž odišiel. Neskôr Hassán prišiel Imáma (psmn) navštíviť.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 185

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s