O právach susedov

1241 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Muž sa sťažoval Božiemu Prorokovi (pmsnajr) na jeho suseda. Prorok (pmsnajr) otočil hlavu preč. Muž tak urobil znova, no Prorok (pmsnajr) mu nevenoval pozornosť. Muž sa sťažoval po tretíkrát. Tentokrát sa Prorok (pmsnajr) pozrel na Imáma Alího (pmsn), Salmana a Meghdada a povedal: ‚Choďte a oznámte, že Boh a Jeho anjeli zatracujú každého, kto obťažuje svojich susedov.‘“

1242 – V Boji o Tabuk Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Ten, kto obťažoval svojich susedov, by nám nemal robiť spoločnosť.“

1243 – Boží Prorok (psmnajr) povedal: „Každý, kto verí v Boha a Onen svet, by nemal ubližovať svojim susedom.“

1244 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Každému, kto zomrie, a bude mať troch susedov, ktorí sú s ním spokojní, tomu bude odpustené.“

1245 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Hľadám útočište u Boha pred zlým susedom, ktorý sleduje tvoj dom. Nahnevá sa, ak sa ti prihodí niečo dobré, a poteší sa, ak sa ti stane niečo zlé.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 183

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s