O spriatelení sa

1213 – Al-Sokuni povedal Imámovi Báqirovi (pmsn): „Ako by som mal rozdeliť niečo a dať to svojim priateľom?“ Imám Báqir (pmsn) povedal: „Daj tým, ktorí sú nábožní, riadia sa jurisprudenciou a sú šľachetní.“

1214 – Abdullah ibn San’an vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Požehnaný nech je Túba, ten, ktorý je medzi ľuďmi neznámy, ale ktorý ľudí pozná. A požehnaný je ten, ktorý sa stretáva s ľuďmi, avšak nesúhlasí s ich skutkami celým srdcom. Ľudia ho poznali iba povrchne, ale on ich poznal dôkladne.“

1215 – Imám Báqir (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr), že Všemohúci Boh povedal: „Ten najpotešiteľnejší spomedzi Mojich priateľov je ten, ktorý je chudobný a má jednoduchý život. Najradšej uciteva v súkromí. Medzi ľuďmi je známy a je spokojný s minimom denného chleba. Nenechá za sebou veľké dedičstvo a nad jeho smrťou zaplačú iba niekoľkí.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 179

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s