O vzájomnom stýkaní sa

1200 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Každý, kto z horlivosti navštívi svojho veriaceho brata kvôli Bohu, je to akoby navštívil Boha. Boh mu udelí čokoľvek, čo chce, keď si s ním podá ruku.“

1201 – Hišam ibn Salim povedal: „Jedného dňa, si Amirul Muminín (pmsn) vyšiel von s jeho spoločníkmi. Išiel na koni, no všimol si, že jeho spoločníci kráčajú. Opýtal sa ich, či od nieho niečo chcú. Odpovedali negatívne a povedali, že iba chcú byť s ním. Potom ich požiadal, aby išli na svojich koňoch, keďže kráčanie vedľa toho, ktorý ide na koni, ho skorumpuje a poníži tých, ktorí kráčajú.“ Hišam ibn Salim povedal, že inokedy s nimi bol Boží Prorok (pmsnajr) a nastala tá istá situácia. Prorok (pmsnajr) im povedal: „Vráťte sa, lebo zvuk krokov nesúci sa za človekom skorumpuje jeho srdce, ak je hlúpy.“

1202 – Všemohúci Boh povedal: „Milujem tých, ktorí sa spriatelia navzájom, združujú sa alebo sa navzájom navštevujú kvôli Mne.“

1203 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Boh má v Nebi záhradu, do ktorej nemôže vstúpiť nik iba tí, ktorí sa ohodnocujú správne, navštevujú svojich veriacich bratov kvôli Bohu alebo svojich veriacich bratov kvôli Bohu uprednostňujú pred sebou.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 177

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s