O kýchaní

1190 – Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Boh vylieči bolesti zubov a uší každého, kto po kýchnutí povie: „Všetká chvála patrí Pánovi dvoch Svetov za každých okolností.““

1191 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Pomodli sa trikrát za toho, kto kýchne, potom ho nechaj tak.“

1192 – Abdul Rahman ibn Abi Nadžran vyrozprával, že raz kresťan kýchol pri Imámovi Sádiqovi (pmsn). Prítomní povedali: „Nech ti Boh ukáže cestu.“ Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Nech ti Boh žehná.“ Oni povedali: „Veď je to kresťan. Prečo to vravíš?“ On odpovedal: „Boh ho nebude viesť bez toho, aby mu požehnal.“

1193 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Vždy, keď niekto kýchne, keď niečo vraví, je to znamenie, že hovorí pravdu.“

1194 – Moavieh ibn Am’mar sa opýtal Imáma Sádiqa (pmsn) na výrok Boha Všemohúceho: {stíš svoj hlas} {Súra Luqmán 31:19}. Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Znamená to, že by si nemal kýchať nahlas, alebo vo vojne rozprávať vysokým hlasom, iba ak by si pozýval ľudí nasledovať Boha.“

1195 – Imám Báqi (pmsn) povedal: „Keď chorý človek kýchne, je to znamenie zlepšenia jeho stavu a fyzického zdravia.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 176

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s