O podávaní rúk a bozkávaní

1149 – Išhaq ibn Am’mar vyrozprával, že raz sa muž opýtal Imáma Sádiqa (pmsn): „Aká je odmena za to, keď sa dvaja veriaci objímu, keď sa stretnú?“ On (pmsn) odpovedal: „Keď sa objímu, obklopí ich milosť, a keď to urobia kvôli Bohu, a nemajú pre to materiálny úmysel, bude im povedané: „Boh vám žehná, urobte to znova.“ Keď sa priblížia jeden ku druhému a začnú sa rozprávať, anjeli si navzájom povedia: „Poďme preč. Majú súkromnú konverzáciu a Boh uchová ich tajomstvá.“ Išhaq sa opýtal Imáma (pmsn): „Naozaj nebude nič zaznamenané, aj keď Všemohúci Boh povedal: {A človek nevyriekne slovo jediné bez toho, aby bol vedľa neho pripravený dohliadač} {Súra Qáf 50:18}. Potom si Imám vzdychol, vyhŕkli mu z očí slzy, zamočili jeho bradu a povedal: „Keď sa dvaja veriaci stretnú, Boh prikáže anjelom aby to rešpektovali a udržiavali si odstup. Taká je úcta voči veriacim. Aj keď ich anjeli nepočujú a nič nezaznamenávajú, Boh, ktorý si je vedomý ich skrytých slov a skutkov, vie, čo vravia, a zaznamenáva to.“

1150 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Rýchlosť napredovania vzájomných pocitov medzi dvomi dobrými ľuďmi, keď sa stretnú, je podobný miešaniu vody z rieky s dažďovou vodou, aj keď verbálne nevyjadria svoje priateľstvo. Avšak vzdialenosť medzi zlými ľuďmi, keď sa stretnú, aj keď verbálne vyjadria priateľstvo medzi nimi, je podobná nedostatku vzájomnej náklonnosti štvornohých zvierat, aj keď spolu trávia veľa času na paši.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 171

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s