O pýtaní si dovolenia vstúpiť

1103 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vždy, keď muž vstúpi do svojho domu, mal by dupnúť nohou a prečistiť si hrdlo, aby dal každému vedieť, že je už doma, a aby nevidel niečo nechutné.“

1104 – Imám Sádiq (pmsn) povedal nasledujúce ohľadom verša {Nevstupujte do iných domov než vlastných, pokiaľ sa neopýtate, či ste vítaní, a pokiaľ nepozdravíte ich obyvateľov! A toto je pre vás vhodnejšie} {Súra An-Núr (Svetlo) 24:27}: „Žiadať o povolenie znamená pozdraviť sa a dupnúť vašimi topánkami o zem v čase, keď chcete vstúpiť.“

1105 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Po tom, čo je vám udelené povolenie vstúpiť do domu, najprv pozdravte (vyrieknutím jedného z Božích mien). Musíte požiadať o povolenie vstúpiť ešte predo dvermi, odkiaľ nevidíte do vnútra, keďže je vám nariadené žiadať povolenie kvôli tomu, čo by ste mohli vidieť. Musíte požiadať o povolenie vstúpiť trikrát. Vstúpte, keď vám dajú povolenie, ale odíďte ihneď, keď vás o to požiadajú. Prvýkrát žiadate preto, aby obyvatelia domu počuli vašu žiadosť. Druhé požiadanie slúži, aby ste ich nechali zahaliť si telo, aby tak splnili požiadavky zahaľovania sa a tretie požiadanie je na to, aby ste im umožnili vám vstup povoliť alebo odmietnuť. Ak vám nedovolia vstúpiť, musíte okamžite odísť.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 165

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s