O etikete

1063 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Moavieh ibn Vahaeb vyrozprával, že sa opýtal Imám Sádiqa (pmsn): „Aký je správny spôsob správania sa k ostatným z nášho kmeňa a našim spoločníkom?“ Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vráťte im to, čo vám zverili. Ak vás o to požiadajú, dosvedčte v ich mene. Navštívte ich pacientov a navštívte ich pohrebné procesie.“

1064 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Zhromažďujte sa v mešite a pre ostatných chcite to, čo chcete pre seba. Nehanbíte sa nerešpektovať práva vašich susedov, zatiaľ čo oni rešpektujú vaše?“

1065 – Imám Sádiq (pmsn) povedal nasledujúce ohľadom verša {lebo vidíme, že patríš medzi ľudí dobro konajúcich} {Súra Júsuf (Jozef) 12:36}: „Tento verš odkazuje na tých, ktorí uvoľnia miesto pre svojich priateľov na mítingoch, dávajú pôžičky tým, ktorí to potrebujú, a ktorí pomáhajú slabým.“

1066 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Nerob to, kvôli čomu sa budeš musieť neskôr ospravedlňovať, keďže veriaci nerobí nič, kvôli čomu by sa musel ospravedlňovať. Avšak pokrytec vždy pácha zlé skutky a neskôr sa ospravedlňuje.“

1067 – Džabír vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal nasledujúce ohľadom verša {S ľuďmi hovorte láskavo} {Súra Al Baqara (Krava) 2:83}: „Hovor ľuďom to najlepšie, čo chceš počuť o sebe, keďže Boh nemá rád tých, ktorí nadávajú, hanobia alebo urážajú veriacich. Nemá rád ani tých, ktorí používajú obscénny jazyk a sú tvrdohlaví žobráci. Boh miluje tých, ktorí sú trpezliví a cnostní.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 161

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s