O nebytí závislým na ostatných

1033 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že keď sa život stal ťažkým pre jedného zo spoločníkov Proroka (pmsnajr), jeho žena mu povedala, aby išiel požiadať Proroka (pmsnarj), aby im pomohol. Muž išiel za Prorokom. Keď ho Prorok uvidel, povedal: „Každý, kto nás požiada o pomoc, niečo mu udelíme, ale ktokoľvek hľadá nezávislosť, Boh ho učiní nezávislým.“ Muž si myslel, že Prorok hovorí o ňom, a tak sa vrátil k jeho žene a povedal jej, čo sa stalo. Jeho žena povedala: „Aj Boží Prorok je človek. Mal si mu povedať o našej situácii.“ Muž išiel za Prorokom, ale znova, len čo ho Prorok uvidel, zopakoval to, čo povedal pred tým. To sa zopakovalo trikrát, až sa rozhodol požičať si sekeru a ísť do hory po drevo. Drevo vymenil za múku, ktorú vzal domov. Pokračoval v práci, našetril si nejaké peniaze a kúpil si vlastnú sekeru. Potom kúpil dve ťavy a dvoch sluhov. Pracoval naďalej, až sa stal bohatým. Potom šiel za Prorokom a povedal mu, po čo vtedy prišiel a čo počul Proroka povedať. Prorok znovu zopakoval: „Vravel som ti, ktokoľvek nás o niečo požiada, dáme mu to, no kťokoľvek chce nezávislosť, Boh ho učiní nezávislým.“

1034 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Každý, kto ľahko znáša stratu, si zabezpečí fyzický komfort.“

1035 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Tá najlepšia forma komfortu je byť nezávislý od ľudí.“

1036 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Žiadať ľudí, aby ti dali to, čo potrebuješ, zrujnuje tvoju česť a eliminuje hanblivosť, ale vyhľadávať nezávislosť od ľudí bude pre veriaceho zdrojom rešpektu v jeho náboženstve, a chamtivosť je taká istá ako prítomnosť chudoby.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 157

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s