O charite

1027 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Boh nás neustanovil na to, aby sme zbierali bohatstvo, ale ustanovil nás, aby sme dávali na charitu.“

1028 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Daj almužnu a buď si istý, že neskôr dostaneš odmenu. Vedz, že ten, kto nedáva almužnu z dôvodu poslušnosti voči Bohu, bude neskôr trpieť preto, že minul na hriechy. Ten, kto sa nepokúsi pomôcť naplniť potreby Božích priateľov, neskôr sa bude musieť pokúsiť naplniť potreby Božích nepriateľov.“

1029 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že Boží Prorok (pmsnajr) raz prechádzal okolo Bilala, ktorý mal nejaké datle. Prorok (pmsnajr) mu povedal: „Ó, Bilal! Si si istý, že nepôjdeš do Pekiel kvôli týmto ďatľám? Daj teda časť z nich ako almužnu a neboj sa nedostatku/chudoby.“

1030 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Najlepšia vec pre náboženstvo a nábožných ľudí je, keď je bohatstvo v rukách tých, ktorí prostredníctvom neho dávajú každému to, čo mu patrí, a konajú ním dobré skutky, a tá najhoršia vec pre náboženstvo a nábožných ľudí je, keď je bohatstvo v rukách tých, ktorí nedávajú každému to, čo mu patrí a nevyužívajú ho správne.“

1031 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Kým si poslušný voči Bohu, nevezme ti požehnania, ktoré ti udelil. Avšak ak Ho neuposlúchneš, Jeho požehnania si vezme späť.“

1032 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Vyhľadaj pomoc u Boha vždy, keď si všimneš zmenu v požehnaniach, ktoré udelil tebe, tvojim deťom a tvojej rodine. Garantujem ti, že ak to urobíš, Boh ti pomôže a budeš môcť získať čokoľvek chceš.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 156

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s