O dobrých skutkoch

1011 – Ali ibn Abi Hamzeh vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Nech má Boh zmilovanie s tými, ktorí spôsobujú to, že nás (Ahlulbayt pozn. prekl.) ľudia milujú, a nie nenávidia. Pri Bohu prisahám, že ak citujú naše vyrozprávanie pre iných, stanú sa drahšími a nik im nebude môcť nič prisudzovať.“

1012 – Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Ovládaj svoje správanie prostredníctvom dobrých skutkov a snaž sa svoju osobnosť viesť k vznešeným charakteristikám. Pokús sa zvyknúť si na trpezlivosť a zotrvaj v sebaobetovaní dokonca aj v prípadoch, kedy sú tvoje veľké snahý málo odcenené. Nebuď voči ľuďom náročný/vyberavý a snaž sa udržať si vznešenosť tak, že odpustíš menšie chyby. Pokús sa zachrániť slabého človeka, ktorý očakáva, že mu pomôžeš, ak môžeš, alebo vyhľadaj pomoc u ostatných za využitia svojej pozícia a spoločenského postavenia, ak mu sám nedokážeš pomôcť. Nesnaž sa odhaliť tajomstvá ľudí, keďže ťa budú obviňovať. Neklam, lebo klamstvo je ten najhorší zvyk. Je to tá najnižšia forma správania. Je to podobné ako nadávanie. Je to forma podradenosti. Buď vznešený a odpusť malé chyby, a ďalej ich neskúmaj.“ Ďaľšia tradícia uvádza: „Odpusti a nevyšetruj menšie záležitosti.“

1013 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Miluj svojich muslimských bratov a chci pre nich to dobré, čo chceš pre seba. Požiadaj ich o pomoc, ak čokoľvek potrebuješ a naplň ich potreby, ak ťa niekedy požiadajú o pomoc. Neskrývaj pred nimi dobré veci, keďže sú to tvoji podporovatelia. Keď nie sú prítomní, podpor ich v ich neprítomnosti, až kým sa vrátia, potom ich choď pozrieť. Preukáž im úctu, keďže sú z teba a ty si z nich. Ak ťa obvinia, neopusť ich a nechaj, nech vyjadria to, čo ich ťaží. Veleb Boha, ak obdržia niečo dobré, a pomôž im a podpor ich, keď na nich padne kalamita.“

1014 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že jeho ctihodný starý otec (pmsn) citoval Imáma Alího (pmsn), ktorý citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Najbohabojnejší človek je ten s čistým srdcom a ten, ktorý praje všetkým to najlepšie.“

1015 – Imám Ali (pmsn) povedal: „Nikdy nebuď podozrievavý ohľadom toho, čo počuješ povedať svojho veriaceho brata, ak dokážeš nájsť spôsob, ako to ospravedlniť.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 154

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s