O umiernenosti a vľúdnom privítaní

997 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boh vskutku zvýšil denný chlieb ktorejkoľvek rodiny, ktorá má prospech zo zdržanlivosti. Taktiež dobré využitie tvojho dostupného majetku je lepšie než zbohatnutie. Taká zdržanlivosť ti pomôže k tomu, aby sa ti nestalo, že si niečoho neschopný, lebo prehnané výdavky pre teba nič nenechajú. Boh – ktorý je umiernený – miluje tých, ktorí sú umiernení.“

998 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Existuje kľúč ku všetkému a kľúčom k viere je zdržanlivosť.“

999 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Zdržanlivosť je polovica príjmu.“

1000 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Zdržanlivosť skrášľuje všetko, čo sprevádza a všetko, čo zdržanlivosťou sprevádzané nie je, je škaredé.“

1001 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Dozaista sa dostaneš do Neba, ak budeš konať nasledujúce tri skutky: budeš dávať almužnu v čase chudoby, ku všetkým ľuďom sa budeš správať vľúdne a budeš k sebe spravodlivý.“

1002 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Vrelé privítanie spôsobuje lásku a blízkosť k Bohu, ale chladné uvítanie spôsobuje nepriateľstvo a zvyšuje vzdaľovanie sa Bohu.“

1003 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Nemôžete k sebe prilákať ľudí za použitia svojho bohatstva. Využite veselú tvár a vrelé uvítanie.“

1004 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Nech má Boh zľutovanie s každým, kto je veselý a má dobrú povahu.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 153

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s