O zaobchádzaní s inými s trpezlivosťou a so správnymi spôsobmi

981 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal, že k Prorokovi (pmsnajr) prišiel Gabriel a povedal: „Ó, Muhammad! Tvoj Pán zasiela požehnania a vraví: ‚Správaj sa k Mojim služobníkom trpezlivo.‘“

982 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Môj Pán mi prikázal správať sa k ľuďom trpezlivo tak, ako mi prikázal šíriť moje Proroctvo.“

983 – Imám Báqir (pmsn) vyrozprával, že jeden Arab raz išiel navštíviť Proroka (pmsnajr), aby si od neho vypýtal radu. Prorok (pmsnajr) mu poradil, vrátane: „Správaj sa k ľuďom priateľsky, aby sa oni správali priateľsky k tebe.“

984 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý, kto si dáva pozor, aby ľuďom neublížil, bude ochránený pred ublížením mnohými inými.“

985 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Keď bol zjavený nasledujúci verš: {Vy, ktorí veríte! Strážte seba i rodiny svoje pred Ohňom} {Súra At-Tahrím (Zákaz) 66:6}, muslim si sadol, začal nariekať a riekol: ‚Nedokážem zachrániť ani len seba, ako mám teda zachrániť aj svoju rodinu?‘ Boží Prorok (pmsnajr) povedal: ‚Postačí, ak im nariadiš, aby robili to, čo robíš ty, a zakázal im to, čo zakazuješ sebe.‘“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 151

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s