O dávaní si pozor na jazyk

959 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Dávajte si pozor na jazyk, lebo je to, ako keby ste dávali almužnu sami sebe.“ Potom povedal: „Nezažijete skutočnú vieru, kým si nebudete dávať pozor na jazyk.“

960 – Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Každý, kto si dáva pozor na jazyk, Boh ukryje jeho chyby.“

961 – Imám Báqir (pmsn) vyrozprával, že Abuzaer povedal v jednej zo svojich kázní: „Ó, hľadači poznania! Vedzte, že jazyk je kľúčom k dobrote a zlobe. Preto uzamknite svoj jazyk tak, ako zamkýnate vaše zlato a striebro.“

962 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Amirul Muminína (pmsn), že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Ak je zlé znamenie posolstvom niečoho, tým niečim je jazyk.“

963 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Mlčanie je zlato, ale rozprávanie je ako striebro.“

964 – Imám Reza (pmsn) povedal: „Mlčanie je jednou z brán k múdrosti a prináša so sebou náklonnosť, a je vodítkom ku každej dobrej záležitosti.“

965 – Imám Reza (pmsn) povedal: „Bojte sa Boha a buďte ticho.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 149

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s