O úprimnosti, zabúdaní ľudských chýb a zakazovaní ohovárania

927 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Všemohúci Boh nikdy neustanovil Prorokov, ktorí by neboli úprimní a dôveryhodní k tým, čo konajú dobro a k tým, čo konajú zlo.“

928 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý, kto je úprimný, koná dobro.“

929 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „V pošve Prorokovho (pmsnajr) meča našli papier, na ktorom bolo napísané: ‚Ustanov väzby s tými, ktorí prerušili väzby s tebou, daj tým, ktorí ti nedopriali a hovor pravdu, aj keby to malo byť proti tvojim záujmom.“

930 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Jeden bude hovoriť pravdu do takej miery, až kým nebude patriť medzi úprimných v blízkosti Boha, a jeden bude klamať toľko veľa, až kým nebude patriť medzi klamárov v blízkosti Boha. Vždy, keď jeden povie pravdu, Boh povie: ‚Povedal pravdu, urobil dobrú vec.‘ Keď klame, Boh povie: ‚Klamal a spáchal tak ohavný čin.‘“

931 – Imám Ali (pmsn) povedal: „Úprimnosť vás bude viesť k dobrote a dobrota vás pozve do Neba. Kým hovoríte pravdu, vo vašom srdci nezostanú žiadne lži a budete známi ako úprimná osoba pri Bohu.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 146

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s