Allah: je meno Božej Esencie, ktorá zhromažďuje všetky Dokonalé Opisy/Atribúty (Allaha), a v skutočnosti ide o opis/atribút, v ktorom sú zhromaždené (všetký ostatné) opisy/atribúty, pretože význam slova Allah je: ten, ku ktorému sa obraciame v prípade potrieb, to znamená ten, ku ktorému pristúpime, aby nám pomohol v nedostatkoch/nedokonalostiach vo všetkých aspektoch.

Al-Rahman (Milostivý): Je meno Božej Esencie a opist/atribút spomedzi opisov dokonalostí (Allaha), a tiež sa rozpúšťa v Allahovi, a Al-Rahman v Dunya (na tomto svete) a Akhireh (onom svete), avšak viac sa vzťahuje k záležitostiam Dunya kvôli rozsiahlosti Milosti v (Al-Rahman).

Al-Rahím (Intenzívne Milosrdný): Je meno Božej Esencie, opis/atribút spomedzi opisov Dokonalostí (Allaha), a tiež sa rozpúšťa v Božej Esencii, teda v Allahovi a Al-Rahím v Dunya (na tomto svete) a v Akhireh (na onom svete), ale viac sa vzťahuje k záležitostiam Akhirah (onoho sveta) kvôli apsektu krajnosti/intenzity Milosti v (Al-Rahím) (Intenzívne Milosrdný)

– Ahmed Al Hassan (pmsn), “Kniha Monoteizmu”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s