O právach rodičov a správaní sa k nim vľúdne

840 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) vyrozprával, že Božieho Proroka (pmsnajr) sa opýtali: „Kto má najväčšie právo nad človekom?“ Prorok odpovedal: „Jeho rodičia.“

841 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Keď sa človek správa k svojim rodičom vľúdne, kým sú nažive, ale nežiada Boha, aby im odpustil po ich smrti, bude svojimi rodičmi zaprený. Ak sa človeka rodičia zrieknu počas ich života, ale on často prosí Boha, aby im po ich smrti odpustil, bude považovaný za toho, ktorý koná dobro.“

842 – Imám Kázim (pmsn) vyrozprával, že Božieho Proroka (pmsnajr) sa opýtali: „Aké je právo má otec voči jeho deťom?“ Odpovedal: „Aby ho nevolali jeho menom, aby nekráčali pred ním, aby si nesadli skôr než ich otec, a aby neurobili niečo, kvôli čomu by mohli iní na ich otca nadávať.“

843 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Nemali by ste dovoliť, aby vám niečo zabránilo v tom správať sa vľúdne k vašim rodičom, či už sú nažive, alebo nie. Môžete sa za nich modliť, davať almužnu, vydať sa za nich na svätú púť alebo sa pôstiť, aby boli oni odmenení. Tiež budete za to odmenení a Boh vám zvýši údel dobra skrze Jeho Vľúdnosť a Jeho Odmenu.“

844 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že muž sa raz vydal za Svätým Prorokom (pmsnajr) a povedal: „Ó, Boží Prorok, poraď mi.“ Prorok (pmsnajr) povedal: „Neustanov nič za partnera k Bohu, aj keby si mal byť mučený a spálený. Vždy posilni svoje srdce vierou. Počúvaj svojich rodičov a správaj sa k nim vľúdne, či už sú nažive, alebo nie. Aj keď ti prikážu opustiť svoju rodinu a majetok, urob tak, keďže tento čin je vykonaný z viery.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 134

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s