O sčítaných charakteroch

771 – Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Tri veci ťa môžu zachrániť: 1- Dávanie si pozor na to, čo hovoríš. 2- Nariekanie nad svojimi chybami. 3- Vlastnenie veľkého domu.“

772 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Tri veci zvyšujú tvoj rank, tri predstavujú kompenzáciu za hriechy, tri veci sú smrteľné a tri ťa môžu zachrániť. Pozdravenie sa, kŕmenie a modlenie sa v noci, keď ostatní spia, zvyšujú tvoj rank. Rituálna očista v studenej vode, kráčanie za účelom vykonania rôznych modlitieb a pravidelné navštevovanie kongregačných modlitieb predstavujú kompenzáciu za hriechy. Hlboká žiarlivosť, nasledovanie sebeckých túžob a domýšľavosť sú fatálne znaky. Strach pred Všemohúcim Bohom v súkromí i na verejnosti, umiernenosť, keď ste bohatí alebo chudobní a spravodlivá reč, keď ste šťastní a nahnevaní sú veci, ktoré vás môžu zachrániť.“

773 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Tri skupiny ľudí ťa budú utláčať, keď ty nebudeš utláčať ich: ignoranti, manželky a služobníctvo.“

774 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Trom skupinám ľudí sa nedostane ich práv od troch ďaľších skupín ľudí: 1) Vznešeným ľuďom od nízkych, 2) Trpezlivým ľuďom od hlúpych, 3) Tým, čo konajú dobro od zlých.“

775 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že Všemohúci Boh povedal: „Nasledujúce skutky ľudí Ma neobmedzujú: 1) Získavanie bohatstva nelegitímnymi spôsobmi, 2) Neplatenie dane z majetku, 3) Nevhodné použitie majetku.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 125

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s