O vede, vedcoch, učení, študovaní a využívaní vedy

676 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Ali (pmsn) povedal: „Keď Všemohúci Boh chce niekomu priať dobro, On mu dá náboženské poznanie.“

677 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Veda je pre mňa vznešenejšia, než uctievanie a najvznešenejšia časť vášho náboženstva je pieta/bohabojnosť.“

678 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý, kto získa poznanie kvôli Bohu, praktizuje ho a učí ho ostatných kvôli Bohu, bude vysoko rešpektovaný s vysokou hodnosťou v nebesiach. O ňom budú vravieť: študoval kvôli Bohu, praktizoval kvôli Bohu a učil kvôli Bohu.“

679 – Imám Sádiq (pmsn) povedal nasledujúce ohľadom svätého verša {a obávajú sa Boha spomedzi služobníkov Jeho tí najmúdrejší} {Súra Fáter (Stvoriteľ) 35:27}, „Najmúdrejší znamená tí, ktorých slová a skutky sú také isté. Ak vaše činy nie sú také isté ako vaše slová, nemáte poznanie.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 112

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s