O spokojnosti

658 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Každý, kto chce byť najbohatší, by mal dôvarovať tomu, čo je v Božích rukách viac než tomu, čo je v rukách ľudí.“

659 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Všemohúci Boh povedal: Ó, deti Adama! Buďte spokojné s tým, čo je vám pridelené, tak budete patriť medz najbohatších ľudí.“

660 – Imám Sadžád (pmsn) povedal: „Každý, kto je spokojný s tým, čo preň Boh predurčil, je jedným z najbohatších ľudí.“

661 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Najlepšou formou majetku je spokojnosť.“

662 – Imám Sádiq (pmsn) poradil mužovi a povedal: „Buď spokojný s tým, čo pre teba Boh predurčil. Nebuď chamtivý po tom, čo vlastnia ostatní. Nedúfaj, že budeš mať to, čo nemôžeš dostať. Každý, kto je spokojný, bude uspokojený. Avšak kto spokojný nie je, nikdy uspokojený nebude. Získaj svoj prospech z Onoho sveta.“

663 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že Imám Ali (pmsn) vždy vravieval: „Ten, komu sa žiada duchovného bohatstva, no neuhasí svoj hnev, zomrie v žiali.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 110

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s