O hojnosti a nedostatku

628 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Je mi jedno, či som uviazol v stave bohatstva alebo chudoby.“

629 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Ó, Bože, daj Muhammadovi a jeho Rodine mravnú bezúhonnosť a dostatok (denného chleba) a daj nepriateľom Muhammada a jeho Rodiny veľké bohatstvo a množstvo detí.“

630 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „K Abazaerovi prišiel muž a odovzdal mu dobré správy, že jeho stádo oviec sa zväčšilo. Abazaer mu nato odpovedal, že je pravda, že sa ovce rozmnožili, ale to preň nepredstavuje dobré správy. Povedal, že preferoval, keď jeho oviec bolo menej, tak akurát, aby mu postačili, a nie aby ich bolo tak veľa, že zabudne na Boha.“

631 – Ali ibn Hussein (pmsn) povedal: „Vyjadri malú potrebu pýtať od ostatných ľudí, keďže toto je skutočný stav bytia bez potrieb a žiadaj ostatných menej o to, čo potrebuješ, keďže už žiadanie samo o sebe znamená chudobu.“

632 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vznešenosť veriaceho závisí na jeho nočnom uctievaní a jeho úcta na nepotrebnosti ostatných.“

633 – Imám Ali ibn Al-Hussein (pmsn) povedal: „Všetko dobro vidím v nebytí chamtivým po tom, čo vlastnia ostatní. Boh naplní modlitby toho, kto nevkladá nádeje do ľudí a vo všetkých svojich záležitostiach sa spolieha na Boha.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 106

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s