O láske a horlivosti

603 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) povedal Zeyádovi: „Beda ti. Je náboženstvo niečo iné než láska? Nevidel si slová Boha: {Riekni: „Ak milujete Boha, potom ma nasledujte a Boh vás za to bude milovať a odpustí vám viny vaše, veď Boh je odpúšťajúci, súcitný.“} {3:31}
Nepočul si to, čo Boh Všemohúci povedal Muhammadovi: {Avšak Boh spôsobil, že milujete vieru a učinil ju krásnou v srdciach vašich, zatiaľ čo učinil pre vás škaredou nevieru, hanebnosti a neposlušnosť. A to sú tí, ktorí sa riadia cestou správnou} {49:7}.
A Všemohúci Boh povedal: {Milujú tých, ktorí u nich útočište hľadajú} {59:9}; A preto náboženstvo je to isté, čo láska a láska je to isté, čo náboženstvo.“

604 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Ak chceš vedieť, či je v tebe nejaké dobro, nazri do svojho srdca. Je v tebe časť dobra, ak miluješ tých, ktorí počúvajú Boha. Boh ťa potom bude milovať. Ale niet v tebe dobra, ak si nepriateľom tých, ktorí Boha počúvajú, a miluješ tých, ktorí hrešia. Boh bude potom tvoj nepriateľ. Každý človek je s tým, koho miluje.“

605 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Veriaci dokáže ochutnať Božiu lásku, ak sa zdrží sveta. Tak uspeje. Potom nadobudne lásku Boha. Bude považovaný za blázna tými, ktorí milujú svet, ale ľúbeznosť Božej lásky spôsobila, že sa nestará o nič iné než o Boha.“

606 – Imám Sádiq (pmsn) povedal, že Boží Prorok (pmsnajr) sa opýtal svojich spoločníkov: „Ktorá z rukovätí viery je silnejšia?“ Povedali: „Boh a Jeho Prorok vedia najlepšie.“ Niektorí z nich povedali „Modlitba.“ Niektorí povedali „Almužna.“ Iní zase „Púť“ a ďaľší „Svätý džihád.“ Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Každá z vecí, ktoré ste spomenuli, zahŕňa určitú vznešenosť, ale žiadna z nich nie je správnou odpoveďou na moju otázku. Najsilnejšia rukoväť pre vieru je láska kvôli Bohu a nepriateľstvo kvôli Bohu. Musíte milovať priateľov Boha a vyhýbať sa Jeho nepriateľom.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 102

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s