O strachu a nádeji

579 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „ Veriaci sa nebojí nikoho iba Boha a nevraví nič než pravdu.“

580 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Imáma Alího (pmsn): „Buď nádejnejší, ohľadom čoho nemáš žiadnu nádej v porovnaní s tým, ohľadom čoho nejakú nádej máš. Mojžiš, syn Imrána, opustil svoje mesto, aby žiadal oheň pre jeho ľudí, ale prehovoril k nemu Boh a vrátil sa ako Prorok. Kráľovná Saba odišla z mesta ako neveriaca, ale keď stretla Šalamúna, stala sa muslimkou. Faraónovi mágovia sa snažili získať rešpekt pre Faraóna, ale vrátili sa ako veriaci.“

581 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý, kto uzná Boha, má pred Ním strach, a kto má strach pred Bohom, odníme od seba tento svet.“

582 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boh dá, aby mal každý strach pred tým, kto má strach pred Bohom, a aby každý, kto pred Bohom strach nemá, mal strach pred všetkým.“

583 – Imám Sádiq (pmsn) povedal Išáqovi ibn Amrovi: „Ó, Išáq! Boj sa Boha, akoby si Ho videl. Ak Ho nevidíš, On vidí teba. Ak veríš, že ťa nevidí, si neveriaci. Ak vieš, že ťa vidí, a mimo verejný dohľad prejavíš Bohu neposlušnosť, považuješ Ho za najhoršieho spomedzi tých, ktorí ťa vidia.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 99

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s