Prečo škola Ahlul-Bayt?

Počas prvých troch generácií od čias Svätého Proroka (pmsnajr) boli Aš’ari a sunitskí imámovia neznámi. Aš’ari sa narodil v roku 270 AH a zomrel v roku 320 AH; Ibn Hanbal sa narodil v 164 AH a zomrel v 241 AH; Šafi’i sa narodil v 150 AH a zomrel v 204 AH; Malik sa narodil v 95 AH a zomrel v 169 AH; Abu Hanifa sa narodil v 80 AH a zomrel v 150 AH.

Na druhej strane šia idú cestou Ahlul-Bayt, ktorej súčasťou sú Imám Ali, Fatima, al-Hasán a al-Husayn (pmsn), ktorí boli súčasníci Svätého Proroka (pmsnajr), a ktorí vyrastali v jeho (pmsnajr) Dome.

Čo sa týka poznania Imámov Ahlul-Bayt, stačí uviesť, že Imám Džáfar al-Sádiq (pmsn) bol učiteľom dvoch sunitských imámov, i.e. Abu Hanifa al-Nu’man a Malik Ibn Anas. Abu Hanifa povedal: „Mimo dvoch rokov by bol Nu’man zomrel hladom,“ odkazujúc na dva roky, počas ktorých mal prospech z poznania Džáfara al-Sádiqa (pmsn). Malik tiež jasne priznal, že nestretol nikoho, kto by bol učenejší v Islamskej jurisprudencii než Imám Džáfar al-Sádiq (pmsn).

Abbásidský Kalif, al-Mansúr, prikázal Abu Hanifovi, aby pre Imáma Džáfara al-Sádiqa (pmsn) pripravil určitý počet ťažkých otázok týkajúcich sa Islamského práva, a aby tieto otázky Imámovi predložil v prítomnosti al-Mansúra. Abu Hanifa pripravil štyridsať ťažkých otázok a opýtal sa na nich Imáma Džáfara v prítomnosti al-Mansúra. Imám nielenže na všetky otázky odpovedal, ale tiež informoval o názoroch irackých a hidžázskych učencov. Abu Hanifa to okomentoval slovami:

„Zaiste najučenejší spomedzi ľudí má najviac poznania o ich rôznych názoroch.“

Sunitská referencia: Šejk Muhammad Abu Zahrah, al-Imam al-Sadiq, str. 27

Keď Abu Hanifa vstúpil do paláca al-Mansúra a videl, ako tam sedí Imám Džáfar al-Sádiq (pmsn), svoje pocity opísal nasledovne:

„Keď som videl Imáma Džáfara, cítil som, že jeho osobnosť vyžaruje väčší rešpekt než osobnosť samotného Kalifa. Napriek tomu muslimskému svetu vládol Kalif a Imám Džáfar bol civilnou osobou.“

Sunitská referencia: Šejk Muhammad Abu Zahrah, al-Imam al-Sadiq, str. 27

Malik (ďaľší spomedzi sunitských Imámov) povedal:

„Zvykol som chodievať k Džáfarovi Ibn Muhammadovi (pmsn) a zdržiaval som sa uňho dlhý čas. Vždy, keď som ho navštívil, našiel som ho ako sa modlí, postí alebo číta Korán. Vždy, keď vyrozprával výrok Allahovho Posla (pmsnajr), bol rituálne čistý. Bol to významný uctievač, ktorý sa nezaujímal o materiálny svet. Patril medzi bohabojných ľudí.“

Sunitská referencia: Šejk Muhammad Abu Zahran, al-Imam al-Sadiq, str. 66

Šejk Muhammad Abu Zahrah, ktorý patril medzi výnimočných súčasných sunitských učencov, povedal:

„Muslimskí učenci rôznych islamských odnoží sa nikdy jednotne nezhodli do takej miery, ako keď súhlasili s poznaním Imáma Džáfara a jeho cnosťami. Sunitskí Imámovia, ktorí žili počas jeho doby, boli jeho študentmi. Malik bol jedným z nich, a tiež iní z jeho doby, ako napríklad Sufyán al-Thúri a mnohí iní. Aj napriek podobnému veku bol jeho študentom aj abu Hanifa. Imáma Džáfara považoval za najučenejšieho v muslimskom svete.“

Sunitské referencia: Šejk Muhammad Abu Zahrah, al-Imam al-Sadiq, str. 66.

Jednota a bratstvo môžu byť posilnené a nezhodám môže byť koniec, ak sa všetci muslimovia zhodnú na tom, že nasledovať Ahlul-Bayt je povinné. V skutočnosti mnohí veľkí sunitskí učenci uznali šítsku školu ako za jednu z najbohatších islamských škôl z dôvodu, že vychádza z učenia Božieho Proroka (pmsnajr) a jeho Ahlul-Bayt, ktorých poznanie a čistota sa spomínajú v Koráne.

Títo sunitskí učenci dokonca vydali Fatwu, že sunitom je povolené nasledovať jurisprudenciu šítov dvanástníkov (Twelver Shia). Medzi týcho veľkých učencov patrí Šejk Mahmúd Šaltút, hlava univerzity al-Azhar (v 1950. a 1960. rokoch).

Na základe tradície Dvoch závažných vecí sú Ahlul-Bayt v očiach Allaha nositeľmi rovnakej váhy ako Svätý Korán. Obe majú rovnaké kvality. Tak, ako je Korán pravdivý od začiatku do konca, a tak, ako je povinné pre každého muslima, aby nasledoval jeho príkazy, tak predstavujú Ahlul-Bayt dokonalých a úprimných sprievodcov, ktorých príkazy musia byť nasledované všetkými. Po spomenutí tradície Dvoch závažných vecí, Ibn Hadžar uviedol, že:

„Tieto slová poukazujú na skutočnosť, že všetci tí členovia Ahlul-Bayt, ktorí sú držteľmi týchto predností, sú nadradení všetkým ľuďom.“

Sunitská referencia: al-Sawa’iq al-Muhriqah od Ibn Hadžara, str. 136

Allahov Posol (pmsnajr) povedal: „Každý, kto chce žiť a zomrieť ako ja a vstúpiť do neba (po smrti), čo mi sľúbil môj Pán, teda večne trvajúce nebo, by mal uznať Alího (pmsn) ako svojho patróna po mne a po ňom by mal uznať Alího (pmsn) syna, pretože to sú ľudia, ktorí vás nikdy nenechájú stáť vonku pred dverami vedenia a nikdy vám nedovolia vstúpiť do dvier blúdenia.“

Sunitské referencie:

  • Kanz al-Ummal, al-Muttaqi al-Hindi, zv. 6, str. 155, tradícia #2578
  • Kanz al-Ummal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal zv. 5, str. 32

Význam vodcovsvstva Ahlu-Bayt bol potvrdený nasledujúcou analógiou Allahovho Posla (pmsnajr):

„Považujte Ahlul-Bayt medzi vami za hlavu vo vzťahu k telu alebo za oči vo vzťahu k tvári, pretože tvár je vedená výlučne očami.“

Sunitské referencie:

  • Is’af al-Raghibeen, al-Saban
  • al-Sharaf al-Mua’abbad, Šejk Yusuf al-Nabahani, str. 31

Allahov Posol (pmsnajr) povedal: „Môj Ahlul-Bayt sú chráneným útočišťom pre prípady rozkolov v náboženstve.“ (Mustadrak Hakim)

Allahov Posol (pmsnajr) povedal: „Uznanie Aale-Muhammad (rodinu Muhammada) znamená spásu pred ohňom a láska k nim predstavuje pas na prechod mosta Sirát. Poslušnoť voči nim je ochrana pred božím hnevom.“

Sunitské referencie:

  • Kitab al-Šafa, Qadhi ‘Ayadh, zv.2, str. 40
  • Yanabi al-Mawaddah, al-Qundúzi al-Hanafi, sek. 65, str. 370

Abdulláh Ibn Hantab vyrozprával:

Allahov Posol (pmsnajr) prehovoril k Juhfovi, vraviac: „A či nad vami nemám väčšiu autoritu než vy sami?“ Všetci povedali, „Áno, samozrejme.“ Potom povedal: „Budete sa zodpovedať za dve veci, menovite, Knihu Allaha a mojich potomkov.“

Sunitské referencie:

  • Ihyaa al-Mayyit, al-Hafidh Džalaluddin al-Suyuti
  • Arba’in al-’Arbain, Allamah al-Nabahani

ahlul bayt pravý islámVieru v Ahlul-Bayt sme prijali, keďže sám Allah ich uprednostnil. Postačí už iba citovať báseň al-Šafiho (jedného zo sunitských Imámov):

„Členovia Domu Proroka, láska k vám je povinnosť Bohom daná celému ľudstvu. Boh to zvestoval v Jeho Koráne. Medzi vašimi veľkými privilégiami postačí, aby ten, kto na vás nezošle požehnania, toho modlitba bola neplatnou.

Ak láska členom Domu Proroka je Rafdh (odmietnutie), nech ľudstvo a džinovia dosvedčia, že som Rafidhi (ten, ktorý odmieta).

Nech Allah zošle mier a požehnania na Muhammada, jeho Rodinu, Imámov a Mahdíov.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s