O zdržanlivosti

559 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Amirúl Muminín (pmsn) povedal: „Zdržanlivosť je jeden zo spôsobov na zlepšenie náboženskej etiky.“

560 – Amírul Muminín (pmsn) povedal: „Zdržanlivosť znamená zredukovanie ašpirácií, byť vďačný za všetky požehnania a zdržanie sa všetkého Bohom zakázaného konania.“

561 – Imáma Sadžáda (pmsn) sa pýtali na zdržanlivosť. Povedal: „Existuje desať rankov zdržanlivosti. Najvyšší rank zdržanlivosti je najnižším rankom bohabojnosti/piety. Najvyšší rank piety je najnižším rankom istoty (Jaqín). Najvyšší rank istoty je najnižším rankom spokojnosti a všetká zdržanlivosť je zhrnutá v jednom verši Božej knihy: {aby ste si nezúfali nad tým, čo vám uniklo, a aby ste sa neradovali príliš z toho, čoho sa vám dostalo} {Súra Al-Hadíd (Železo) 57:23}

562 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Zdržanlivosť neznamená plytvanie vašim majetkom alebo zakazovanie toho, čo Boh povolil, ale znamená to, že väčšiu dôveru neprejavujete v to, čo je vo vašich vlastných rukách než v to, čo je v rukách Božích.“

563 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Amirul Muminína (pmsn): „Znak horlivosti obdržať Božie odmeny Onoho sveta je nebyť naklonený materiálnym svetským veciam tohoto života. Dajte si pozor, pretože aj keď je jeden abstinentom/zdržanlivým, skutočnosť, že nie je naklonený materiálnym veciam neznamená redukciu materiálnych vecí, ktoré mu Boh vymeral. Rovnako tak chamtivosť chamtivca získať viac na tomto svete nebude mať za následok nárast v jeho materiálnych statkoch. A preto iba tí, ktorí sú zbavení prospechov Onoho sveta sú v strate.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 96

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s