O uctievaní Boha

548 – Abi Basír sa opýtal Imáma Sádiqa (pmsn) na množstvo uctievania, ktoré jedného kvalifikuje na to byť nazývaný „uctievač.“ Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Je dôležité mať dobrý úmysel uctievania Boha.“

549 – Imám Sádiq (pmsn) vyrozprával, že Všemohúci Boh povedal: „Ó, Moji úprimní služobníci! Majte prospech z Môjho uctievania na tomto svete a budete z neho mať prospech na Onom svete.“

550 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Najlepší človek je ten, ktorý z celého srdca miluje uctievanie, koná ho so všetkými časťami jeho tela skutočne zúčastnenými a nájde si na uctievanie čas. Taký človek nemá nikdy starosti s tým, či má život ťažký alebo ľahký.“

551 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority jeho starého otca (pmsn), že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Ak chcete patriť medzi najbohabojnejších ľudí, konajte povinné Božie skutky.“

552 – Imám Zajn al-Abidín (pmsn) povedal: „Každý, kto vykoná Boží povinný skutok, patrí medzi najlepších ľudí.“

553 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Každý, kto vykoná povinný úkon poriadne, si zaslúži, aby bola jedna z jeho modlitieb Bohom splnená.“

554 – Imám Sádiq (pmsn) povedal, že Všemohúci Boh povedal: „Nie je nič lepšie než konanie povinných úkonov za účelom pomoci Mojim služobníkom, aby získali Moje Priateľstvo.“

555 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Keď nastane Deň zmŕtvychvstania, povstane skupina ľudí, ktorí prídu zaklopať na Nebeskú bránu a budú tvrdiť, že vytrvali v poslušnosti voči Bohu. Všemohúci Boh povie: „Majú pravdu, nechajte ich vstúpiť do Neba,“ kedže Boh povedal: {trpezlivým bude daná ich odmena v miere plnej} {Súra Al-Zumar (Skupiny) 39:10} 

556 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ži a konaj, akoby si Onen svet videl na vlastné oči.“

557 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý, kto sa rozhodne vykonať niečo, čo je dobré, by v tom mal pokračovať počas obdobia jedného roka, a potom sa rozhodnúť, či s tým prestane alebo v tom bude pokračovať.“ 

558 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Nezačni robiť niečo, s čím by si mohol skoncovať skôr, než prejde 12 mesiacov.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 95

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s