O pokání

527 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že ohľadom Božieho výroku: {Pán váš najlepšie vie, čo v dušiach vašich je a ak ste zbožní, On veru ku kajúcníkom je odpúšťajúci} {17:25}, Imám Sádiq (pmsn) povedal: „To sú tí, ktorí veľa uctievajú a často ľutujú.“

528 – Amír al-Muminín (pmsn) povedal: „Vždy, keď jeden vykoná pokánie a Všemohúci Boh jeho pokánie príjme, Boh použije jeho časti tela, aby zakryl jeho hriechy. Boh využije miesta, kde boli hriechy spáchané, na zakrytie hriechov a dá, aby strážni anjeli, ktorí hriechy zaznamenali, hriechy zabudli.“

529 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority jeho starého otca (pmsn), na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Vždy, keď činíte pokánie, Všemohúci Boh sa poteší/je spokojný, ako keď sa vy potešíte/ste spokojní, keď nájdete to, čo ste hľadali.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 92

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s