Prorok (pmsnajr) a Pocestný

Jedného dňa prišiel do mešity za Prorokm Muhammadom (pmsnajr) pocestný. Po tom, čo Proroka (pmsnajr) pozdravil, mu bola položená otázka odkiaľ je. Pocestný odpovedal, že prišiel z ďaleka, len aby získal odpovede na pár otázok. Nasleduje dialóg medzi Prorokom Muhammadom (pmsnajr) a pocestným.

Pocestný (P): Nechcem, aby som bol v Deň zúčtovania potrestaný.
Muhammad (pmsnajr) (M): Správaj sa dobre k svojim rodičom.

P: Chcem byť medzi ľuďmi známy ako inteligentná bytosť.
M: Vždy maj strach pred Allahom.

P: Chcem patriť medzi Allahových obľúbencov.
M: Recituj Svätý Korán každý večer a každé ráno.

P: Chcem, aby moje srdce bolo vždy osvietené.
M: Nikdy nezabúdaj na smrť.

P: Nikdy nechcem byť vzdialený Allahovým požehnaniam.
M: Vždy sa k ostatným stvoreniam správaj dobre.

P: Nechcem, aby mi bolo ublížené mojimi nepriateľmi.
M: Vždy maj vieru výlučne v Allaha (swt.)

P: Nikdy nechcem byť ponížený.
M: Dávaj si pozor na svoje činy.

P: Chcem dĺho žiť.
M: Vždy konaj dobro pokrvným príbuznym (Sile Rahm).

P: Chcem, aby sa moja obživa zvýšila.
M: Vždy buď rituálne čistý (Wudu).

P: Chcem, aby sa na mňa v hrobe neznieslo utŕpenie.
M: Vždy nos čisté šaty.

P: Nikdy nechcem horieť v pekle.
M: Ovládaj svoj zrak a jazyk.

P: Ako dosiahnem, aby boli moje hriechy odpustené?
M: Vždy žiadaj Allaha o odpustenie s veľkou dávkou pokory.

P: Chcem, aby ma ľudia vždy rešpektovali.
M: Nikdy nič nežiadaj od ľudí.

P: Vždy chcem byť poctený.
M: Nikdy nikoho neponižuj a nezhadzuj.

P: Nechcem byť v hrobe zovretý.
M: Často recituj Súru-e-Mulk.

P: Chcem, aby môj majetok narástol.
M: Každú noc recituj Súru-e-Waqia.

P: V Súdny deň chcem byť pokojný a v bezpečí.
M: Od rána do večera rob Zikr.

P: Počas modlitby chcem byť plne sústredený.
M: Očistu (Wudu) konaj vždy sústredene a pozorne.

Poznámka: V jednej z tradícií Proroka Muhammada (pmsnajr) bola opísaná odmena za dobro vykonané príbuzným. Prorok (pmsnajr) vraví: „Keď sa osoba vyberie k jej blížnym, aby mohla naplniť ich práva svojím životom a majetkom, Allah (swt.) jej udelí odmenu mučeníka za každý krok, ktorý urobí. Allah zapíše 40 tisíc Hasana (jednotiek Božej odmeny), vymaže 40 tisíc z jej hriechov a pozdvihne ju o 40 tisíc hodností. Osoba tak dosiahne postavenie toho, ktorý Allaha uctieval 100 rokov.“

Ohľadom odmeny za Sile Rahm, Prorok (pmsnajr) uvádza: „Odmena za Sadaqa na ceste Allaha (swt.) je desaťnásobok, zatiaľ čo odmena za poskytnutie pôžičky je dvanásťnásobok (pretože pri poskytnutí pôžičky je dôstojnosť toho, kto si požičiava, zachovaná). Odmena za dobré správanie k veriacim bratom/sestrám je dvanásťnásobok a za dobré správanie k príbuzným je dvadsaťštyrinásobok.“mohammed muhammad pravý islám pocestný

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s