O vznešenosti veriacich pred Bohom

464 – Meysar vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „V Deň zmŕtvychvstania muž, ktorý ide smerom k Ohňu, uvidí jedného z tvojich veriacich a povie ti, že ti vo svete pomohol a požiada ťa, aby si mu pomohol. Veriaci potom požiada anjelov, aby ho nechali ísť a Boh prikáže anjelom, aby nechali toho muža vstúpiť do Neba.“

465 – Muhammad ibn Hamran vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „V Deň zmŕtvychvstania tomu, ktorý nebude mať zoznam dobrých skutkov, bude prikázané, aby nahliadol do minulosti a zamyslel sa, či za svoj život neurobil žiadne dobré skutky. Potom povie, že žiadne dobré skutky nerobil, ale raz poskytol veriacemu vodu na rituálnu očistu. Veriacemu, ktorý sa chcel modliť a požiadal ho o vodu, aby sa mohol rituálne umyť. Potom bude veriacemu položená otázka ohľadom jeho tvrdenia a on dosvedčí, že tvrdenie toho muža je pravdivé. Všemohúci Boh potom povie: „Odpúšťam ti. Nechajte Môjho služobníka vstúpiť do Môjho Neba.“

466 – Al-Mufaz’il vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „V Deň zmŕtvychvstania bude veriacim prikázané, aby sledovali ľudí a zistili, kto z nich im nejako pomohol tak, že ich nakŕmil alebo im dal niečo na pitie atď. Potom im všetkým bude dovolené, aby vzali za ruky tých, ktorí im nejako pomohli, a vstúpili s nimi do Neba. Na ceste do Neba sa ich anjeli opýtajú, že kam idú. Všemohúci Boh potom povie: „Dovoľte Mojim služobníkom prejsť.“ A oni tak urobia. To preto je veriaci nazývaný „Mumin,“ čo v Arabčine znamená „Ten, ktorý udeľuje imunitu“ pri Bohu a Boh to príjme.

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 83

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s