O statuse šítov

436 – Salih ibn Maysam vyrozprával, že Umm Salmat vyrozprával, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Aliho šíti/šia (nasledovníci) sú úspešní.“

437 – Huzayl al-Saberi vyrozprával, že Imám Báqir (pmsn) citoval na základe autority Imáma Alího (pmsn), že raz ho Boží Prorok (pmsnajr) objal a povedal: „Ó, brat môj! Počul si už Boží výrok: {Avšak tí, ktorí uverili a zbožné skutky konali, to sú tí najlepší zo všetkých stvorení} {Súra Al-Bajjina 98:7}? Tento verš odkazuje na teba a tvojich nasledovníkov. Prídete ku mne so žiarivými tvárami a každý vás pozná. Vaši nepriatelia ku mne prídu so škaredými tvárami.“ Prorok (pmsnajr) zopakoval tieto slová trikrát.

438 – Ins ibn Malik povedal: „Boží Prorok (pmsnajr) recitoval verš: {A tí, ktorí uverili a ktorých srdcia sa ukľudňujú pri spomienke na Boha – ako inak, než spomienkou na Boha sa môžu srdcia ukľudniť?} {Súra            Al-Ra’d 13:28}.“ Potom sa k nemu Prorok (pmsnajr) otočil a povedal: „Ó, syn Umm Salima! Čo si myslíš, o kom bol zjavený tento verš?“ „Je o nás a o našich nasledovateľoch.“ Potom sa Proroka (pmsnajr) opýtal: „A či nie je každý, kto tvrdí, že nasleduje islám, jeden z tvojich nasledovateľov?“ Prorok (pmsnajr) odpovedal: „Áno, ale ich nepriateľstvo voči členom mojej Domácnosti spôsobí, že budú islámu stále viac vzdialení, a priblížia sa židom a kresťanom.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 77

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s