O pozícii šítov pri Bohu a o ich Právach

356 – V Rauzat al-Vaezín je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Každý veriaci má sedem práv, ktoré musia ostatní veriaci ctiť. Všetkých sedem je povinných. Ak nectíš žiadne z týchto práv, opustil si doménu Božieho priateľstva a poslušnosti voči Bohu.“ Bola mu položená otázka, ktorých sedem práv to je. Odpovedal: „To najjednoduchšie z práv je, aby si preň chcel to, čo chceš pre seba a nechcel to, čo nechceš pre seba. Druhé právo je, že mu musíš pomáhať naplniť jeho potreby, potešiť ho a neoponovať tomu, čo vraví. Tretie právo je, že musíš použiť svoju dušu, bohatstvo, jazyk, ruky a nohy, aby si mu pomáhal. Štvrté právo je, že musíš byť ako jeho oči, jeho sprievodca, jeho zrkadlo a jeho oblečenie. Šieste právo je, že máš ženu a sluhu a tvoj brat ich nemá, musíš vyslať tvojho sluhu do jeho domu, aby vyčistil jeho šaty, pripravil mu jedlo a posteľ. Toto všetko sú ustanovené povinnosti medzi ním a tebou. Siedme právo je, že musíš prijať jeho prísahu a jeho pozvanie. Musíš navštíviť jeho pohreb. Mal by si ho ísť navštíviť, keď ochorie a vynaložiť všetko úsilie, aby si naplnil jeho potreby. Nemal by si ho nechať, aby ťa prosil o pomoc, ale okamžite naplniť jeho potreby. Keď to urobíš, vytvoril si zväzok priateľstva medzi ním a tebou a vytvoril si zväzok priateľstva medzi tebou a Všemohúcim Bohom.“

357 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Veriaci by mal mať osem vlastností: 1. Mal by si udržať dôstojnosť, keď sa naň valia kalamity; 2. Mal by byť trpezlivý, keď má problémy; 3. Mal by byť vďačný, keď má množstvo požehnaní; 4. Mal by byť spokojný s jeho Božím prídelom denného chleba; 5. Nemal by utláčať svojich nepriateľov; 6. Nemal by byť bremenom pre svojich priateľov; 7. Mal by využiť svoje telo, aby vykonal svoje povinnosti a 8. Ľudia by mali byť pred ním v bezpečí. Poznanie je ako priateľ veriaceho, trpezlivosť je ako premiér a vytrvalosť je ako hlava jeho armády. Vľúdnosť je ako jeho brat a jemnosť ako jeho otec.“

358 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Všemohúci Boh učinil osem povinností, ktoré má veriaci voči inému veriacemu: 1. Musí si uctiť jeho názor; 2. Musí ho milovať celým svojim srdcom; 3. Musí mu pomáhať; 4. Klebetenie poza jeho chrbtom by mal považovať za Bohom zakázané; 5. Mal by ho navštíviť, keď ochorie; 6. Mal by navštíviť a byť súčasťou pochodu na jeho pohrebe; 7. Po jeho smrti by o ňom mal hovoriť len v dobrom.“

359 – Prorok (pmsnajr) povedal: „Veriaci je ten, ktorý sa rozruší/nahnevá, keď niekto spácha hriech, a je šťastný, keď niekto urobí dobrý skutok.“

360 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Zabezpečenie potrieb veriaceho je lepšie než 1000 plne akceptovaných pútí, oslobodenie tisíc otrokov kvôli Bohu a darovanie 1000 kompletne vybavených koní na účely Božej cesty.“ Tiež povedal: „Každý, kto vidí svojho priateľa, ako pácha zlý skutok, a môže ho poučiť, aby tak nekonal, ale neurobí tak, je zradcovský voči jeho priateľovi. Každý, kto sa neprestane stýkať s hlupákom, bude čoskoro ako on.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 65

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s