As-Sádiq (pmsn) vyrozprával od jeho otcov (pmsn), od Allahovho Posla (pmsnajr), že povedal: “Radujte sa! Radujte sa! Radujte sa trikrát! Môj národ sa podobá na dážď, o ktorom nie je možné povedať, či je lepší jeho začiatok alebo koniec. Môj národ sa podobá na záhradu, z ktorej sú niektorí nakŕmení tento rok a iní budú nakŕmení budúci rok. Je dokonca celkom možné, že tí, ktorí budú nakŕmení neskôr, dostanú lepšiu, trvalejšiu a bohatšiu úrodu. Ako môže byť zničený národ, ktorý začína mnou, a ktorý končí dvanástimi zámožnými a múdrymi, z ktorých je Ježiš, syn Márie, posledným? Avšak tí, ktorí spôsobujú chaos, budú zničení. Nepatria ku mne a ja nepatrím k nim.”[1]

[1] Al-Khisal: str. 476; ‘Uyun Al-Akhbar Ar-Ridha a.s: zv. 2, str. 56; Kamal Ad-Din: str. 269

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s