Láska k Alímu je povinnosť pre všetkých muslimov

Ibn Abbás vyrozprával: „Keď bol verš {42:23} zjavený, spoločníci sa opýtali: ‚Ó, Allahov Posol! Kto sú tí blížni, ku ktorým lásku pre nás Allah učinil povinnou?‘ Nato Prorok (požehnania s ním a s jeho rodinou) povedal: ‚Ali, Fatima a ich dvaja synovia.‘ On (pmsnajr) zopakoval túto vetu trikrát.“

Sunitské referencie:

Tafsir al-Kabir, od Fakhr al-Din al-Raziho, č. 27, str. 165-166;
Tafsir al-Tha’labi, v komentári k veršu 42:23 Koránu;
Tafsir al-Tabari, od Ibn Džarir al-Tabariho, pod veršom 42:23;
Tafsir al-Qurtubi, v komentári k veršu 42:23 Koránu;
Tafsir al-Kaššaf, od al-Zamakhšariho, v komentári k veršu 42:23;
Tafsir al-Baidhawi, v komentári k veršu 42:23 Koránu;
Tafsir al-Kalbi, v komentári k veršu 42:23 Koránu;
al-Madarik, v súvislosti s veršom 42:23;
Dhakha’ir al-Uqba, od Muhibbuddin al-Tabariho, str. 25;
Musnad Ahmad Ibn Hanbal, al-Sawa’iq al-Muhriqah, od Ibn Hadžar Haythami, k. 11, č. 1, str. 259;
Šawahid al-Tanzíl, Hakim Hasakani, al-Hanafi, zv. 2, str. 132 a mnohí iní ako napríklad Ibn Abi Hatam, al-Tabarani, etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s